Fastighet i Spanien

Skatter och avgifter

Vid köp av fastigheter på Costa del Sol – Marbella, Spanien tillkommer ett antal skatter och avgifter. Här följer en kort information om vad som gäller. Vid ev. förändringar kommer vi att uppdatera exemplen.

Skatter och avgifter vid köp av begagnad fastighet i Spanien

Överlåtelseskatt vid köp av fastighet i Spanien
Som köpare av en begagnad fastighet (i motsats till nybyggnation) måste du betala en “Impuesto de transferencia de Propiedad”, en överlåtelseskatt, som är 8-10% beroende på inköpspriset. Skatten är 8% upp till 400.000 €, 9% upp till 700.000 € och 10% över 700.000 €.

Exempel: Om en lägenhet kostar 850.000 €, betalar du 8% på summan upp till 400.000 €, 9% på summan mellan 400.000 € och 700.000 € och 10% på summan mellan 700.000 € och 850.000 €

Notarie- och registreringskostnad vid köp av fastighet i Spanien
Alla fastighetsköp måste gå genom en notarie och registreras i fastighetsregistret. Detta kostar mellan 1500 € och 2500 €.

Vatten och el
Normalt måste du betala en anslutningsavgift för vatten och el på +/- 500 €.

Advokatkostnader vid köp av fastighet i Spanien
Beroende på vilken advokat du väljer, ligger dessa avgifter mellan 0,8% – 1,25% + moms. För detta får du bl.a. dina pengar säkrade och en fastighet utan inteckningar och med alla papper i ordning.

Generell regel: Lägg till 11% på köpeskillingen.

Skatter och avgifter vid köp av nybyggnation i Spanien

Moms vid köp av nybyggnation i Spanien
Momsen vid köp av fastighet i Spanien ligger nu på 10% av köpeskillingen. Kontrollera noga om priset är inklusive eller exklusive moms, något som kan ge en betydande skillnad i pris. Det normala är att momsen tillkommer på priset

Stämpelavgift vid köp av nybyggnation i Spanien
En stämpelavgift på 0,5% av köpeskillingen tas ut vid köpet.

Notarie- och registreringskostnad vid köp av nybyggnation i Spanien
Alla fastighetsköp måste gå igenom en notarie och registreras i fastighetsregistret. Detta kostar mellan € 1500 och € 2500

Vatten och el
Normalt måste du betala en anslutningsavgift för vatten och el på +/- 500 €.

Advokatkostnader för att köpa ny konstruktion i Spanien
Beroende på vilken advokat du väljer, ligger dessa avgifter mellan 0,8% – 1,25% + moms. För detta får du bl.a. dina pengar säkrade och en fastighet utan inteckningar och med alla papper i ordning.

Huvudregel: Lägg till 12% på köpeskillingen.